ویلا ساووا لوکوربوزیه

 

لوکوربوزیه طراح و نظریه پرداز معماری ساختمان و معماری مدرن را با این جمله معرفی می کند "خانه ماشینی است برای زندگی" این جمله از آن سال به بعد اساس تفکر لوکوربوزیه را نشان می دهد. لوکوربوزیه برای خانه های مدرن ۵ خصیصه را مطرح می کند که عبارت بودند از:
ستون ها ساختمان را از روی زمین بلند می کنند (ساختن پیلوت در همکف)
بام مسطح و باغ در بام
پلان آزاد
پنجره های طویل و سرتاسری
نمای آزاد و ساختن کف و دیوارها به صورت کنسول
 
پیش از این خانه های(لوکوربوزیه) در مجاورت خانه های دیگر ساخته می شدند اما ویلای ساوا در محوطه ای وسیع مستقل از خانه های دیگر بنا گشتاما برخلاف خانه های قبلی لوکوربوزیه در محوطه وسیعی ساخته شد که از خانه های دیگر مستقل باشد . مکان این خانه در دره رود سن در خارج پاریس بود که باوجود اینکه در میان طبیعت بود اما خارج از طبیعت ساخته شده بود و این خواسته صاحبخانه بود که دوست داشت خانه اش چشم انداز و دورنمایی وسیع داشته باشد و هیچ درخت یا پستی و بلندی زمین این دورنما را احاطه نکند . ویلا به شکل مکعبی است که روی چند ستون قرار گرفته اما مکعب کامل نیست بلکه در جانب جنوب شرقی و جنوب غربی قسمتی از آن برداشته شده تا نور آفتاب به داخل نفوذ یابد . درب اصلی خانه در قسمت شمال غربی است .

ویلای ساوا در دره ی رودخانه ی سن در خارج از پاریس ساخته شد اما مسئله ی ارتباط طبیعت و ساختمان همجا در هر شرایطی مطرح است.

7 سال پیش